Title: Biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án dân sự
Authors: Trần, Công Thịnh
Keywords: Cưỡng chế;Kê biên tài sản;Pháp luật Việt Nam;Thi hành án
Issue Date: 2007
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: 66 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14348
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements