Title: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn, Kim Chi
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội bắt cóc;Tội phạm
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16437
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements