Title: Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thu Thảo
Keywords: Quyền con người;Bình đẳng giới;Phụ nữ;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5802
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements