Title: Bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Huyền Trang
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Trẻ em khuyết tật;Quyền con người
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5806
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements