Title: Kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình giải quyết vụ án hình sự
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tú
Keywords: Kháng nghị phúc thẩm hình sự;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Viện kiểm sát nhân dân
Issue Date: 2007
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14391
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements