Title: Quản lý nhà nước và sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người ở Việt Nam
Authors: Hoàng, Văn Lai
Keywords: Buôn bán người;Cộng đồng;Pháp luật Việt Nam;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2007
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: 133 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14374
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements