Title: Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000
Authors: Trần, Thị Hồng Nhung
Keywords: Luật hôn nhân và gia đình;Tài sản;Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 9 tr.
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quyền của người phụ nữ và bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Nghiên cứu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với vấn đề bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Tìm hiểu thực trạng việc bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật để bảo vệ tốt hơn nữa quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5615
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements