Title: Một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu – Thực trạng và hướng hoàn thiện
Authors: Phạm, Bá Đông
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Hợp đồng dân sự
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 11 tr.
Abstract: Phân tích và luận giải các khái niệm cơ bản của hợp đồng dân sự (HĐDS) vụ hiệu; phân loại chúng; đánh giá ý nghĩa của quy định này và hậu quả cũng như cách xử lý khi HĐDS vụ hiệu xảy ra. Khái quát được quá trình hình thành và phát triển của chế định HĐDS vụ hiệu qua các giai đoạn quan hệ pháp luật dân sự (PLDS) khác nhau của Việt Nam. Tìm hiểu và chọn lọc các quy định của một số nước trên thế giới như: Pháp, Nhật, Đức, Mỹ … để thấy được tính hiện đại và sự tương quan với sự ghi nhận của PLDS Việt Nam. Nghiên cứu thực tiễn quá trình áp dụng quy định này; những mặt tích cực, hạn chế thông qua những vụ việc cụ thể. Đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về HĐDS vụ hiệu và phần nào định hướng cho nhà làm luật trong tương lai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5609
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements