Title: Pháp luật về hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Huyền Trang
Keywords: Luật kinh tế;Luật chứng khoán;Pháp luật Việt Nam;Đầu tư chứng khoán
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 6 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5829
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements