Title: Thẩm quyền của Viện Kiểm sát trong giai đoạn truy tố
Authors: Vũ, Đức Ninh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Viện Kiểm sát;Thẩm quyền
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 10 tr.
Abstract: Nghiên cứu khái quát về quyền công tố và việc tổ chức thực hành quyền công tố ở nước ta theo Bộ luật tố tụng hình sự. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố cũng như hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong cùng thời điểm này. Xem xét thực tiễn thi hành những quy định của pháp luật về thẩm quyền của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố bằng cách nhìn vào những phân tích số liệu về các quyết định mà cơ quan này ban hành trên một địa bàn cụ thể sau đó đưa ra những nhận xét về thẩm quyền của Viện kiểm sát. Đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vai trò cũng như vị trí của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố và một số kiến nghị khác nhằm phát huy cũng như kiện toàn vị trí cơ quan Viện kiểm sát trong quá trinh cải cách tư pháp hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5616
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements