Title: Giải pháp phát triển thị trường khách du lịch Trung Quốc của Hải Phòng, Quảng Ninh
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Phát triển du lịch;Khách du lịch;Hải Phòng;Quảng Ninh
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12590
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements