Title: Hoàn thiện công tác quảng bá du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội đối với thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ
Authors: Vũ, Hoài Nam
Keywords: Du lịch;Hoa Kỳ;Quản trị kinh doanh;Thị trường du lịch
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 132 tr.
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quảng bá du lịch, thị trường du lịch quốc tế trọng điểm nhằm đảm bảo hiệu quả của các công cụ quảng bá trong du lịch. Phân tích thực trạng hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam vào thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ của công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội: đặc điểm của thị trường khách du lịch, hoạt động cung cấp thông tin du lịch, hoạt động quảng cáo du lịch của công ty, quan hệ công chúng, hoạt động bán hàng cá nhân, nỗ lực xúc tiến bán để quảng bá du lịch, qua đó làm rõ những kết quả đã đạt được, mặt còn tồn tại và chỉ ra những nguyên nhân, bài học đối với hoạt động quảng bá du lịch của công ty. Đề xuất một số các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quảng bá du lịch của công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội đối với thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ đến năm 2010: nhóm giải pháp chung về quảng bá du lịch của công ty, nhóm giải pháp cụ thể đối với thị trường du lịch Hoa Kỳ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14933
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements