Title: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên
Authors: Đặng, Thanh Nhường
Keywords: Du lịch;Du lịch văn hóa;Điện Biên
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12482
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements