Title: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng xanh nhằm phát triển bền vững khu du lịch Cát Bà
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Keywords: Du lịch;Năng lượng xanh;Khu du lịch Cát Bà;Phát triển bền vững
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12715
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements