Title: Nghiên cứu xúc tiến du lịch tỉnh Kiên Giang
Other Titles: Study of Tourism Promotion in Kien Giang Province
Authors: Từ, Ánh Nguyệt
Keywords: Phát triển Du lịch;Kiên Giang
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKHXH&NV
Citation: 113 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12289
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements