Title: Mô hình và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở Cô Tô
Other Titles: Models and solutions for the development of community tourism in Co To
Authors: Chu, Đức Tùng
Keywords: Du lịch;Đảo Cô Tô;Quảng Ninh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15565
Language: other
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements