Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình
Authors: Hoàng Minh Sơn
Keywords: Phát triển;Du lịch
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54375
Appears in Collections: SGS – Master Theses
Advertisements